2014 EKİM MECLİS KARAR ÖZETİ

10.10.2014

2014/70

İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç tahsis edilmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2014

2014/71

İlçe Emniyet Müdürlüğünün akaryakıt ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2014

2014/72

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

10.10.2014

2014/73

Başakşehir Mahallesi, Mimar Kemalettin Bulvarı ile Gülbahçe Sokak arasındaki 575 ada 1 parselin Belediyeye gelir getirmesi amacı ile satılması veya kat karşılığı değerlendirilmesi için protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

10.10.2014

2014/74

İç Borçlanmaya ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin (e) bendine istinaden yapılan oylama sonucu meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edildi.

10.10.2014

2014/75

Belediyemiz 2015 Yılı Performans Programına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

10.10.2014

2014/76

Belediyemiz 2015 Mali Yılı Tahmini Bütçesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu 25 Kabul – 11 Ret oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.