2014 ARALIK MECLİS KARAR ÖZETİ

Aralık 2014 Tarihli Meclis Karar Özetleri

05.12.2014

2014/137

2015 Mali Yılı Gelir Tarifesine ilişkin Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

05.12.2014

2014/138

2014 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.12.2014

2014/139

2014 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.12.2014

2014/140

2014 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.12.2014

2014/141

Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

05.12.2014

2014/142

Sudan’ın Başkenti Hartum Şehri ile Kardeş Şehir İlişkileri kurulmasına ilişkin Hukuk ve Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

05.12.2014

2014/143

Başakşehir İlçesi Şahintepe Mahallesi 624 ada 1 parsel, 625 ada 1 parsel, 627 ada 1 parsel ve 658 ada 1 parsel sayılı taşınmazların satın alınmasına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

05.12.2014

2014/144

Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 1413 ada 2 parsel ve 1413 ada 5 parsel sayılı taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 Maddesinin  (e) bendi hükümleri uyarınca satılmasına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.