2013 ŞUBAT MECLİS KARAR ÖZETİ

08.02.2013    2013/21    Kadro İptal / İhdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi


08.02.2013    2013/22    Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


08.02.2013    2013/23    Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Cami ve Kuran Kurslarında; Okuma Salonu, Masa ve Sıra talebine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
08.02.2013    2013/24    İlçe Emniyet Müdürlüğünün hizmet araçlarına akaryakıt alımına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


08.02.2013    2013/25    Belediyemiz ile Beyazay Derneği arasında “Birlikte Yürüyoruz” protokolünü imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


08.02.2013    2013/26    İstanbul Kalkınma Ajansının “Sosyal İçermeye Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Hibe programı”na başvuru yapılması için Belediye Başkanı yetki verilmesine ilişkin Hukuk, Eğitim Kültür ve Tarife Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.