2013 NİSAN MECLİS KARAR ÖZETİ

01.04.2013    2013/39    Belediye Encümenine Üye Seçimi yapıldı.


01.04.2013    2013/40    İhtisas Komisyonları Kuruldu ve Üye Seçimi yapıldı.


05.04.2013    2013/41    Kadro İptal / İhdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


05.04.2013    2013/42    Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


05.04.2013    2013/43    Başakşehir Toplum Sağlığı Merkezine Malzeme alımına ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


05.04.2013    2013/44    Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğine bağlı olarak kurulacak Koruma Noktasına Zırhlı Emniyet Kulübesi yaptırılmasına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


05.04.2013    2013/45    2013 Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


05.04.2013    2013/46    Yurtdışı Teknik İnceleme ve Temas Programına ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


05.04.2013    2013/47    Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


05.04.2013    2013/48    Başakşehir Belediye Başkanlığının (01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012) dönemini kapsayan Faaliyet Raporuna ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.