2013 MAYIS MECLİS KARAR ÖZETİ

10.05.2013    2013/49    2012 Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


10.05.2013    2013/50    Başakşehir İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi  786 ada 1 parsele ilişkin alınan  05.10.2012 tarih  ve 2012/97 sayılı Başakşehir Belediye Meclisi kararının iptal edilerek, söz konusu parselde 07.06.2007 tasdik tarihli “İkitelli Köyü ve Çevresi 3. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı” şartlarına geri dönülmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


10.05.2013    2013/51    Belediyemiz sınırları içerisinde Ziya Gökalp Mahallesinde planlama ve uygulama  çalışmalarında kullanılmak üzere taşınmaz mal gerektiğinden 4734 sayılı kanuna göre 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2471, 2472, 2473, 2799, 2801, 2803, 2814, 3316, 3383, 3947, 3948, 3953, 3960, 3961, 4010 parsellerden taşınmaz satın alınması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendi uyarınca taşınmaz satın alınmasına ilişkin Hukuk, İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


10.05.2013    2013/52    Esenkent Boğazköy Konut Yapı Kooperatifleri Birliğinin maliki bulunduğu Bahçeşehir 2. Kısım (Hoşdere) Mahallesinde bulunan 436 ada 3 parsel, 434 ada 9 parsel, 435 ada 4 parsel, 435 ada 2 parsel, 353 ada 3, 452 ada 2 parsel, 626 ada 2 parsel, 628 ada 13 parsel, 628 ada 14 parsellerde kayıtlı taşınmazların tamamı ile 434 ada 5 parselde kayıtlı arsanın 4357/6246 hissesinin Belediyemiz tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi  uyarınca taşınmaz satın alınmasına ilişkin Hukuk, İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


10.05.2013    2013/53    Şahintepe (Kayabaşı) Mahallesinde bulunan 554 ada 1 parsel, 619 ada 1 parsel,716 ada 1 parsel,716 ada 2 parsel,716 ada 3 parsel, 669 ada 1 parsel,787 ada 1 parsel, 716 ada 4 parsel, 716 ada 5 parsel, 589 ada 1 parsel, 730 ada 3 parsel, 751 ada 1 parsellerde hisseleri bulunan  taşınmaz maliklerinin hisselerinin Belediyemiz tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi uyarınca satın alınmasına ilişkin Hukuk, İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


10.05.2013    2013/54    Başakşehir İlçesi Güvercintepe Mahallesi 166,40 m²  alanlı Belediyemiz mülkiyetindeki 363 ada 31 parselin satılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi uyarınca taşınmaz satışına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


10.05.2013    2013/55    Bahçeşehir 2. Kısım (Hoşdere) Mahallesi 455 Ada 1 Parselin İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Bedelli devri için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


10.05.2013    2013/56    Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 434 ada 11 parselde mabet yapılmasına ilişkin Hukuk, İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.