2013 MART MECLİS KARAR ÖZETİ

08.03.2013    2013/27    Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.


08.03.2013    2013/28    Kadro İptal / İhdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Hukuk ve Tarife Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.


08.03.2013    2013/29    Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.


08.03.2013    2013/30    Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.


08.03.2013    2013/31    Mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan Başakşehir Mahallesi 577 Ada 7 Parsel Üzerinde Bulunan Blok Kütleli Taşınmazların  775 Sayılı Kanun Gereği S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifler Birliğine Bağlı  Üye Kooperatiflere Tapu Devrinin Yapılmasına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.


08.03.2013    2013/32    Mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan Başakşehir Mahallesi 856 Ada 7 Parsel Üzerinde Bulunan Blok Kütleli Taşınmazların  775 Sayılı Kanun Gereği S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifler Birliğine Bağlı  Üye Kooperatiflere Tapu Devrinin Yapılmasına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.


08.03.2013    2013/33    Başakşehir İlçesi Başak (İkitelli) Mahallesi F21C11C3A pafta 555 ada 12 parsel sayılı taşınmazın üzerinde (A), (B) ve (C) ile gösterilen yerlerde BEDAŞ lehine 25 yıllığına 3 (Üç) adet Trafo Merkezi irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.


08.03.2013    2013/34    Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 801 Ada 1 Parselde Trafo Alanı ayrılmasına ait 1/1000  Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.


08.03.2013    2013/35    İstanbul Kalkınma Ajansının “Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programına” Başakşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile projeye ortak olunması ve bu konuda protokol yapmak hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.


08.03.2013    2013/36    Yurtdışı Teknik İnceleme, Tanıtım ve Temas Programına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.


08.03.2013    2013/37    Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 858 ada 3 parsel sayılı taşınmazın satışına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


08.03.2013    2013/38    Başakşehir Mahallesinde yapılacak olan okula tefrişat malzemesi alımına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.