2013 KASIM MECLİS KARAR ÖZETİ

04.11.2013    2013/81    İhtisas Komisyonlarına üye seçimi yapıldı.


08.11.2013    2013/82    İstanbul Valiliği İstanbul Erkek Konuk Evi Merkezi Müdürlüğünün taleplerinin karşılanmasına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


08.11.2013    2013/83    Başakşehir Kaymakamlığına, İlçe Tarım Müdürlüğüne, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına, İlçe Müftülüğüne, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç tahsisi yapılmasına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


08.11.2013    2013/84    801 ada 4 nolu parselin üzerinde BEDAŞ tarafından yapılacak trafo yeri için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre, m²’si 1,00.- TL bedel karşılığında 25 yıl süre ile Türkiye  Elektrik Dağıtım A.Ş. adına irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.