2013 EYLÜL MECLİS KARAR ÖZETİ

03.09.2013 2013/64 Başakşehir Kaymakamlığı ile Belediyemiz arasında Protokol imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 03.09.2013 2013/65 Başakşehir İlçesi Başak Mahallesi 1251 ada 8 parsel ve 1287 ada 16 parsele ait 1/1000 ölçekli plan tadilatına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. 03.09.2013 2013/66 1/1000 ölçekli Başakşehir İlçesi Oyakkent Uygulama İmar Planına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 06.09.2013 2013/67 Başakşehir İlçesi Şahintepe Mahallesinde Başakkent İnşaat Turizm Organizasyon San. ve Tic. A.Ş.’nin maliki bulunduğu 608 ada 1 parselde 17403/240000 hisseye denk gelen 498,58m² ile 626 ada 1 parselde 95202/240000 hisseye denk gelen 1.732,27m²’sinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun Doğrudan Temin Usulü 22/e fıkrasına göre satın alınmasına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. 06.09.2013 2013/68 Başakşehir İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi 818 ada 1 parsel ve 818 ada 3 parsel ile TOKİ tarafından yapılacak imar uygulaması neticesinde Kayabaşı Mahallesi 544 ada 6 parsel nolu taşınmazın tamamının TOKİ adına kayıtlı olması sonrasında, anılan taşınmazların Belediyemiz görev alanı kapsamında kullanılması amacı ile bedelsiz devrine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 06.09.2013 2013/69 İstanbul Kayaşehir Rumeli Sitesi 6. Etap yanında mülkiyeti Belediyemize ait olan prefabrik yapının İstanbul Kayaşehir Spor Kulübüne bedelsiz kullanım hakkının devredilmesine ilişkin Hukuk ve Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 06.09.2013 2013/70 Kadro İptal / İhdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 06.09.2013 2013/71 Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarife Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi. 06.09.2013 2013/72 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ibadethanelerin temizliğinin yaptırılmasına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.