2013 EKİM MECLİS KARAR ÖZETİ

10.10.2013    2013/73    Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


10.10.2013    2013/74    İlçe Emniyet Müdürlüğüne güvenlik malzemeleri alınmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


10.10.2013    2013/75    Mülkiyeti Belediyemize ait olan 492 ada 1 parsel sayılı taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


10.10.2013    2013/76    Başakşehir İlçesi Bahçeşehir I. Kısım Mahallesi Hoşdere Mevkii 668 ada 1 parselde mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazın satılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


10.10.2013    2013/77    İlçemiz S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifleri Birliği bünyesinde bulunan ve listesi verilen taşınmazların 775 sayılı kanunun 34. Maddesi uyarınca tapularına işlenen  şerhlerin terkinin yapılmasına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


10.10.2013    2013/78    Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 363 Adadaki Park Alanı Olarak Terkinli Alana ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


11.10.2013    2013/79    Belediyemiz 2014 Yılı Performans Programına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


11.10.2013    2013/80    Belediyemiz 2014 Mali Yılı Tahmini Bütçesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.