2013 ARALIK MECLİS KARAR ÖZETİ

06.12.2013    2013/85    2014 Mali Yılı Gelir Tarifesine ilişkin Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.12.2013    2013/86    Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünün hizmet araçlarına akaryakıt alımına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.12.2013    2013/87    Başakşehir Devlet Hastanesinin taleplerinin karşılanmasına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.12.2013    2013/88    Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 801 Ada 3 Parseldeki (Eski 801 Ada 1 Parsel) Kültürel Tesis Alanına ait 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.12.2013    2013/89    Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi F21c16b1b Pafta 805 Ada 5 Parsel ve 807 Ada 1  Parsellerde 07.06.2007 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli İkitelli Köyü ve Çevresi 3. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Şartlarına Geri Dönülmesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.12.2013    2013/90    Başakşehir İlçesi Oyakkent Uygulama İmar Planına Kamuya Ait Donatı Alanlarına ait 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.12.2013    2013/91    İlçe Emniyet Müdürlüğünün taleplerine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.