2012 ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETİ


10.02.2012    2012/21    Başak (İkitelli) Mahallesi F21c12d4d pafta 1285  ada  park alanının 114,87 m²’lik kısmı üzerinde BEDAŞ tarafından yapılacak trafo yeri için, park alanından ihdas edilerek  Belediyemiz adına tescili müteakip, Trafo merkezi yapılmak üzere, İmaar Planındaki fonksiyonu (kullanım amacı) değiştirilmeden, 25 yıl süre ile  Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sunucu oyçokluğu ile kabul edildi