2012 OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETİ

13.07.2012    2012/80    İlçemiz Başakşehir Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan; 03.06.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli imar planında “konut+ticaret alanı” lejantında kalan 13.721,90 m² alanlı F21C11C3A pafta 555 ada 5 parsel ile 11.351,57m² alanlı F21C11C3A pafta 555 ada 11 parsel sayılı taşınmazların tevhiden Belediyemize gelir getirmek amacıyla (satış, gelir paylaşımı v.b.) değerlendirilmek üzere Belediye Meclisince karar alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


13.07.2012    2012/80    Başakşehir İlçesi sınırlarında bulunan Maliye Hazinesine ait 858 ada 3 parsel nolu taşınmazın Belediyemize devri karşılığında; mülkiyeti Belediyemize ait 374 ada 4 parsel ile 1285 ada 7 parsel ve 1285 ada 8 parsel sayılı taşınmazların  takası ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 801 ada 2 parsel nolu 24.677,30 m² alanlı taşınmaz üzerinde idaremizce okul yaptırılmasına ve bu hususlarda Kamu Kurum ve Kuruluşları ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine dair karar alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


13.07.2012    2012/80    Başakşehir Kaymakamlığı ile Belediyemiz arasında kömür dağıtımı ile ilgili düzenlenen protokolü imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.