2012 OCAK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

02.01.2012    2012/01    Denetim Komisyonuna Üye olarak Hatice DEMİRALAY 25 Oy, Sebahatdin KAYAS 26 Oy ve Serdar BAYRAKTAR 17 oy alarak mevcudun oybirliği ile seçildi


06.01.2012    2012/02    Belediyemiz Bünyesinde Çalışan Sözleşmeli Personellerin Sözleşmelerinin Yenilenmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.01.2012    2012/03    Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.01.2012    2012/04    Belediyemiz Geçici Yevmiyeli İşçilerinin İş Pozisyonlarının Vizesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.01.2012    2012/05    Denetim Komisyonunda Çalışacak Üyelerin Ücretleri ve Çalışma Esaslarına ilişkin teklifi Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.01.2012    2012/06    Belediyemiz Meclisinin Çalışma Takviminin Belirlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.01.2012    2012/07    Belediyemiz Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
06.01.2012    2012/08    Başkan Yardımcılığına Görevlendirilen Meclis Üyelerine Ödenecek Aylık Ödeneğin Belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.01.2012    2012/09    Başakşehir Kaymakamlığına ve Diğer Kamu Kurumlarında Görevlendirilmek Üzere Hizmet Elemanı Tahsis Edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.01.2012    2012/10    Kadro İptal/İhdas İşlemlerinin Yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.01.2012    2012/11    Belediyemizde 24 Saat Fiili Görev Yapan Zabıta Personeline 2012 Yılı Bütçe Kanunu Uyarınca Uygulanacak Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.01.2012    2012/12    Ziya Gökalp Mahallesi 2349 parsel ve 2349 parselin batısındaki kadastral boşluğa ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


06.01.2012    2012/13    Başakşehir İlçesi Hoşdere Köyü 127/4, 144/1, 157/1, 158/1-2, 166/1, 167/1, 169/1, 174/1-2, 580/1, 582/1, 583/1, 586/1, 587/1-2-3, 588/1-2, 589/1, 590/1-2-3, 591/1, 592/1-2, 593/1 parseller ile bu parseller arasında kalan yol ve park alanlarına ait 22.09.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli  uygulama  imar planı değişikliğine yapılan itirazlara ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.01.2012    2012/14    Başakşehir Kent Konseyinin Taleplerine ilişkin Hukuk, Plan Bütçe ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


06.01.2012    2012/15    Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına Servis Aracı Tahsis edilmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.01.2012    2012/16    Evsel Katı Atık Ücret Tarifesine ilişkin Hukuk ve Tarife Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.01.2012    2012/17    1/1000 Ölçekli Altınşehir Güvercintepe Uygulama İmar Planına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


06.01.2012    2012/18    Kamu kurumlarına ait bahçelerin bakım, onarım ve yapımlarına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.