2012 NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

02.04.2012    2012/36    Meclis Üyesi Mehmet ŞAHİN’in Yetkili Sendikası ile Memur Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin ek teklifi gündeme alındı ve teklif karar olarak yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


02.04.2012    2012/37    Belediye Encümenine 3 Üye Seçimi yapıldı.


02.04.2012    2012/38    6 adet ihtisas Komisyonu kurularak üye seçimleri yapıldı.


06.04.2012    2012/39    Başakşehir Belediye Başkanlığının (01 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011) dönemini kapsayan Faaliyet Raporuna ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


06.04.2012    2012/40    Marmara Belediyeler Birliği ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.04.2012    2012/41    Belediyemiz ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü arasında imzalanan protokolü uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarife Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.04.2012    2012/42    Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi 455 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


06.04.2012    2012/43    Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 802 ada 4 parselin (Eski 449 Ada 2 ve 3 Parsel) bir kısmına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


06.04.2012    2012/44    16.12.2011 tasdik tarihli Başakşehir Mahallesi 1287 ada 11 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına itiraza ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


06.04.2012    2012/45    İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Temizlik Robotu Alımına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
06.04.2012    2012/46    Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne Tefrişat alımına ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.04.2012    2012/47    Mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan ve Gecekondu Önleme Bölgesi Alanında Kalan Başakşehir Mahallesi 552 Ada 7 Parsel Üzerinde Bulunan Blok Kütleli Taşınmazların  775 Sayılı Kanun Gereği S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifler Birliğine Bağlı  Üye Kooperatiflere Tapu Devrinin Yapılmasına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu  mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.04.2012    2012/48    Mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan ve Gecekondu Önleme Bölgesi Alanında Kalan Başakşehir Mahallesi 856 Ada 1 Parsel Üzerinde Bulunan Blok Kütleli Taşınmazların  775 Sayılı Kanun Gereği S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifler Birliğine Bağlı  Üye Kooperatiflere Tapu Devrinin Yapılmasına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği  ile kabul edildi.


06.04.2012    2012/49    İstanbul ili Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi f21d19a4b pafta 1731 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


06.04.2012    2012/50    Mali Hizmetler Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Hukuk ve Eğitim Kültür Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.