2012 MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

07.05.2012    2012/51    Zabıta Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iadesi yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
11.05.2012    2012/52    2011 Yılı Kesin Hesabına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile karar verildi.


11.05.2012    2012/53    Kadro İptal/İhdas İşlemlerinin Yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.05.2012    2012/54    Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatına üye olunmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.05.2012    2012/55    Mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan ve Gecekondu Önleme Bölgesi Alanında Kalan Başakşehir Mahallesi 578 Ada 2 Parsel Üzerinde Bulunan Blok Kütleli Taşınmazların  775 Sayılı Kanun Gereği S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifler Birliğine Bağlı  Üye Kooperatiflere Tapu Devrinin Yapılmasına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.05.2012    2012/56    Mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan ve Gecekondu Önleme Bölgesi Alanında Kalan Başakşehir Mahallesi 950 Ada 1 Parsel Üzerinde Bulunan Blok Kütleli Taşınmazların  775 Sayılı Kanun Gereği S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifler Birliğine Bağlı  Üye Kooperatiflere Tapu Devrinin Yapılmasına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.05.2012    2012/57    Mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan ve Gecekondu Önleme Bölgesi Alanında Kalan Başakşehir Mahallesi 569 Ada 9 Parsel Üzerinde Bulunan Blok Kütleli Taşınmazların  775 Sayılı Kanun Gereği S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifler Birliğine Bağlı  Üye Kooperatiflere Tapu Devrinin Yapılmasına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.05.2012    2012/58    Arsa Takası Yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


11.05.2012    2012/59    Hizmet Alım İhalelerine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.05.2012    2012/60    Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 577 Ada 1 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.05.2012    2012/61    Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 856 Ada 6 ve 4 Parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.05.2012    2012/62    Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 564 Ada 5 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

11.05.2012    2012/63    Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 801 Ada 1 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


11.05.2012    2012/64    Yurtdışı Teknik İnceleme, Tanıtım ve Temas Programına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.05.2012    2012/65    Okullar Hayat Olsun Protokolünü İmzalamak ve Uygulamak üzere Belediye Başkanına Yetki Verilmesine ilişkin Tarife ve Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.05.2012    2012/66    Arsa Takası Yapılabilmesi için Protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.05.2012    2012/67    Zabıta Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.05.2012    2012/68    Belediyemiz ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü arasında imzalanan protokolü uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarife Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.