2012 MART AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

09.03.2012    2012/30    İşyerlerinden Alınacak Çevre Temizlik Vergisi ve Bina Grup Derecelendirilmesine ilişkin Hukuk ve Tarife Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


09.03.2012    2012/31    Başakşehir Kent Konseyinin Taleplerine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


09.03.2012    2012/32    Havai İletim Hatlarının Yer Altına Alınmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


09.03.2012    2012/33    Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


09.03.2012    2012/34    Başakşehir İlçesi Ayazma Mevkii Ayazma Toplu Konut Alanı Enerji Nakil Hattı ve Koruma Bandı Deplasesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


09.03.2012    2012/35    İlçemiz Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan; F21d19c2a pafta  228 ada ve 227 ada 1 parsel ile 227 ada 1 parselin kuzeydoğusundaki park alanının bir kısmı ile 227 adanın kuzeyindeki yaya yolunun bir kısmına ilişkin 17/01/2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında “özel proje alanı” lejantında kalan alanının Belediyemize gelir getirmek amacıyla değerlendirilmesine (satış, gelir paylaşımı vb.) ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.