2012 KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

09.11.2012    2012/105    Mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan ve Gecekondu Önleme Bölgesi Alanında Kalan Başakşehir  Mahallesi 567 Ada 5 Parsel Üzerinde Bulunan Blok Kütleli Taşınmazların  775 Sayılı Kanun Gereği S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifler Birliğine Bağlı  Üye Kooperatiflere Tapu Devrinin Yapılmasına ilişkin Hukuk İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


09.11.2012    2012/106    2012 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe – Tarife Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


09.11.2012    2012/107    Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 455 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına askı süresi içerisinde verilen itiraza ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


09.11.2012    2012/108    Başakşehir Devlet Hastanesinin bahçesinde bulunan Soğutma Grubunun deplase edilmesine ilişkin Hukuk-Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


09.11.2012    2012/109    Onurkent Caminin altında Onurkent Mahmud Esad Coşan Camii Yaptırma, Bakım ve Yardımlaşma Derneğine masa ve sıra alımına ilişkin Hukuk-Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.