2012 HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

08.06.2012    2012/69    Asansörlerin Yıllık Fenni Muayenelerine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


08.06.2012    2012/70    2012 Gelir Tarifesinde Değişiklik yapılmasına ilişkin Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


08.06.2012    2012/71    İç Borçlanmaya ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


08.06.2012    2012/72    Başakşehir İlçesi Şamlar Köyü dahilindeki Armina Evleri ve Estonşehir Sitesinin Şamlar Köyünden ayrılarak Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesine bağlanması ve Mahalle Sınırı Değişikliğine ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


08.06.2012    2012/73    Başakşehir İlçesi Başak Mahallesi 1285 ada 7 ve 8 parseller ile yol ve park alanının bir kısmına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


08.06.2012    2012/74    Mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan ve Gecekondu Önleme Bölgesi Alanında Kalan Başakşehir Mahallesi 569 Ada 9 Parsel Üzerinde Bulunan Blok Kütleli Taşınmazların  775 Sayılı Kanun Gereği S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifler Birliğine Bağlı  Üye Kooperatiflere Tapu Devrinin  Yapılmasına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


08.06.2012    2012/75    Mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan ve Gecekondu Önleme Bölgesi Alanında Kalan Başakşehir Mahallesi 570 Ada 1 Parsel Üzerinde Bulunan Blok Kütleli Taşınmazların  775 Sayılı Kanun Gereği S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifler Birliğine Bağlı  Üye Kooperatiflere Tapu Devrinin  Yapılmasına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


08.06.2012    2012/76    Mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan ve Gecekondu Önleme Bölgesi Alanında Kalan Başakşehir Mahallesi 556 Ada 4 Parsel Üzerinde Bulunan Blok Kütleli Taşınmazların  775 Sayılı Kanun Gereği S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifler Birliğine Bağlı  Üye Kooperatiflere Tapu Devrinin  Yapılmasına ilişkin Hukuk ve İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


08.06.2012    2012/77    Başak Mahallesi 1264 Ada 1 Parselde bulunan Mevlana Caminde tadilat ve müştemilatların yapılmasına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


08.06.2012    2012/78    İlçemiz sınırları içerisinde mevcut binalara yüksek teknolojik sistemlerin altyapısını hazırlamak, uygulanacak projelere destek olmak ve Belediye portalına ulaşımı kolaylaştırmak için ilgili kurum ve kuruluşlarla protokol yapma ve uygulamayı sağlamak için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


08.06.2012    2012/79    Belediyemiz ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı arasında Yoksullara Yönelik Mikrokredi Uygulama Protokolünü” imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Tarife ve Plan Bütçe Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.