2012 EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

07.09.2012    2012/91  Kadro İptal / İhdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Hukuk-Tarife Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


07.09.2012    2012/92    Mülkiyeti Başkanlığımıza ait olan ve Gecekondu Önleme Bölgesi Alanında Kalan Başakşehir Mahallesi 575 Ada 10 Parsel Üzerinde Bulunan Blok Kütleli Taşınmazların  775 Sayılı Kanun Gereği S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifler Birliğine Bağlı  Üye Kooperatiflere Tapu Devrinin  Yapılmasına ilişkin Hukuk-İmar Bayındırlık Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


07.09.2012    2012/93    Başakşehir İlçesi Altınşehir Mahallesi muhtelif yerlerde trafo alanları ayrılması için 1/1000 ölçekli Plan tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


07.09.2012    2012/94    Kültür, Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarını yapmak için Ariyet Sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk - Eğitim Kültür Komisyonu müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.