2011 ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

07.02.2011    2011/22    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu yapılan oylama sunucunda mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


07.02.2011    2011/23    Plan ve Proje Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu yapılan oylama sunucunda mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.02.2011    2011/24    Başak Mahallesi 1286 Ada 14 Parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


11.02.2011    2011/25    Başak Mahallesi 1285 ada 5 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


11.02.2011    2011/26    Başakşehir Mahallesi İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi 856 Ada 2 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.02.2011    2011/27    Başakşehir Mahallesi İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi 561 adanın Güneyindeki Park Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


11.02.2011    2011/28    Başak Mahallesi 1295 ada 2 parsel  ve bu Parselin Doğusundaki “Park ve Rekreasyon Alanı”nın Bir Kısmı ile 1298 ada 1 parsel ve bu Parselin Kuzeydoğusundaki “Park ve  Rekreasyon Alanı’nın ” Bir Kısmı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


11.02.2011    2011/29    Başakşehir İlçesi Bahçeşehir I. Kısım Mahallesi F21d19c2b Pafta 171 Ada 4 Parsel ve 171 Adanın Kuzeyindeki Park Alanı olarak Terkin Edilmiş Alanın bir kısmı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


11.02.2011    2011/30    Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına Araç Tahsis edilmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.02.2011    2011/31    Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Araç Tahsis edilmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.02.2011    2011/32    İlçemiz Sınırları İçerisindeki Okullara Temizlik Robotu Temin Edilmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.02.2011    2011/33    Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.02.2011    2011/34    Kadro İptal/İhdas İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.02.2011    2011/35    2011 Mali Yılı Gelir Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.02.2011    2011/36    Başakşehir Mahallesi Onurkent İçi Olimpa AVM A Blok 3. ve 4. Katının Tamamının Bedelsiz Kullanımı için Başkanlığımız ile Fuzul Yapı İnş.Paz.A.Ş.  Arasında Yapılan Ariyet Sözleşmesinin Kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


11.02.2011    2011/37    Başak Mah. 1257 Ada 2 Parsel Sayılı Taşınmaz Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Tesisine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


11.02.2011    2011/38    Başakşehir Mahallesinde Bulunan Belediyenin Gecekondu Önleme Bölgesi Alanında Kalan ve Belediyemiz Adına Kayıtlı  566 Ada 3 Parsel Üzerinde Bulunan Blok Kütleli Taşınmazların  775 Sayılı  Kanun Gereği S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifler Birliğine Bağlı  Üye Kooperatiflere Tapu Devrinin Yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.02.2011    2011/39    Başakşehir Mahallesinde Bulunan Belediyenin Gecekondu Önleme Bölgesi Alanında Kalan ve Belediyemiz Adına Kayıtlı  561 Ada 1 Parsel Üzerinde Bulunan Blok Kütleli Taşınmazların  775 Sayılı Kanun Gereği S.S. İkitelli Onurkent Konut Yapı Kooperatifler Birliğine Bağlı  Üye Kooperatiflere Tapu Devrinin Yapılmasına  ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.02.2011    2011/40    Başakşehir Mahallesinde Bulunan Belediyenin Gecekondu Önleme Bölgesi alanında kalan ve Belediyemiz Adına Kayıtlı  559 Ada 2 Parsel Üzerinde Bulunan 10.12.2010 Tarih ve 111 Sayılı Meclis Kararı ile  Sehven  S.S Birikim Konut Yapı Kooperatifine Tahsisi Yapılan 138 nolu C 6 Blok C Girişli Kat İrtifaklı Bağımsız Bölümlere ait  Tahsisinin İptali ile Anılan Yerlerin S.S. Radye Konut Yapı  Kooperatifine Tapu Devrinin yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.02.2011    2011/41    Bahçeşehir Üniversitesi ile İşbirliği Niyet Protokolü İmzalanmak üzere Belediye Başkanına Yetki Verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


11.02.2011    2011/42    İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile İşbirliği Protokolü İmzalamak Üzere Belediye Başkanına Yetki Verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.