2011 ARALIK AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

05.12.2011    2011/139    İstifa eden meclis üyesinin yerine Eğitim Kültür Komisyonuna üye seçimi yapıldı.


09.12.2011    2011/140    2012 Mali Yılı Gelir Tarifesine ilişkin Tarife Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


09.12.2011    2011/141    Güvercintepe Mahallesi 414  ada park alanının,  (A) ile işaretli 116,82 m²’lik kısmı üzerinde BEDAŞ tarafından yapılacak trafo  yeri için park alanından parsel ihdas edilerek m2’si 1,00.- TL bedel karşılığında 25 yıl süre ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


09.12.2011    2011/142    Başakşehir İlçesi Hoşdere köyü, Dereköy mevkiinde kain ve tapuda 215 ada 2 parsel ve 314 ada 24 parselde kayıtlı üzerinde ticari mülk vasfında olan taşınmazların tamamı ile Başakşehir ilçesi Hoşdere köyü Dereköy mevkiinde kain ve tapuda 314 ada 21, 22 ve 23 parseller, 604 ada 3 parsel, 606 ada 2, 6 ve 8 parseller, 607 ada 2, 5, 6, 8 ve 11, 215 ada 1 parselde kayıtlı arsaların 3/10 oranındaki hisselerinin Belediyemiz tarafından satın alınmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


09.12.2011    2011/143    Kadro İptal/İhdas İşlemlerinin Yapılmasına ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


09.12.2011    2011/144    Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


09.12.2011    2011/145    27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik gereği Belediyemizin Norm Kadrolarının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre yeniden düzenlenmesine ilişkin Hukuk Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


09.12.2011    2011/146    İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç gereç ve teçhizat ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonu Müşterek raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


09.12.2011    2011/147    2011 Mali Yılı Bütçesinde Münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.


09.12.2011    2011/148    Bahçeşehir 2. Kısım mahallesi 228 Ada ve 227 Ada 1 Parselin Kuzeydoğusundaki Park alanının bir kısmı ile 227 Adanın Kuzeyindeki Yaya Yolunun bir kısmına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.


09.12.2011    2011/149    Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 557 Ada 1, 5 Parseller ve 557 Ada 1 Parselin  Güneybatısındaki 7 mt.’lik yol ile 857 Ada 1 Parsel ve 857 Adadaki Park olarak Terkinli Alanın Plan Onama Sınırı İçerisinde Kalan Kısmına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına ilişkin İmar Bayındırlık Komisyonu raporu yapılan oylama sonucu mevcudun oybirliği ile kabul edildi.