2019 OCAK AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                    : 2014 – 2019

 

TOPLANTI YILI                      : 2019

 

TOPLANTI                             : OCAK AYI

 

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ    : 07/01/2019

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 1700 

 

BİRLEŞİM                                : 1 

 

G Ü N D E M    K O N U L A R I :

TEKLİFLER                              :

1- Denetim Komisyonuna Üye Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

2- Denetim Komisyonunda Çalışacak Üyelerin Ücretleri ve Çalışma Esaslarına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

3- Belediyemiz Meclisinin Çalışma Takviminin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

4- Belediyemiz Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı Ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

5- Başkan Yardımcılığına Görevlendirilen Meclis Üyelerine Ödenecek Aylık Ödeneğin belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

6- Sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Yazı işleri Müdürlüğünün teklifi,

7- Belediyemizde 24 Saat Fiili Görev Yapan Zabıta Personeline 2019 Yılı Bütçe Kanunu Uyarınca Uygulanacak Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün teklifi,

8- Belediyemiz ile MEMEDER arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Sn. Yasin KARTOĞLU’na yetki verilmesine ilişkin Sağlık İşleri Müdürlüğünün teklifi.