2018 ŞUBAT AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                         : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                          : 2018

TOPLANTI                                                 : ŞUBAT AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                        : 05/02/2018

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                   : 1700

BİRLEŞİM                                                   : 1

G Ü N D E M    K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                    :

1- Yurtdışı Teknik İnceleme ve Temas Programına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

2- Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

3- 2018 yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

4- İç borçlanmaya ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

5- Belediyemiz taşınırlarına kayıtlı olan hurda haline gelen veya ekonomik ömrünü doldurmuş 15 adet aracın terkin edilmeleri ve satışları hususunda karar alınmasına ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi,

6- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Başakşehir İlçesi Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesinde yer alan, “Konut Alanı” lejantlı, 36.377,67 m² alanlı 1359 ada 9 parsel, 64.578,52 m² alanlı 1423 ada 3 parsel, 44.620,74 m² alanlı 1424 ada 4 parsel, 64.339,23 m² alanlı 1425 ada 4 parsel ve 90.083,84 m² alanlı 1426 ada 4  parsel sayılı taşınmazların “Arsa Satışı”, “Kat Karşılığı Yöntemi ile Arsa Satışı” veya “Hasılat Paylaşımı Yöntemi ile Satışı” şeklinde ihale edilerek satılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.