2018 OCAK AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                         : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                           : 2018

TOPLANTI                                                   : OCAK AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                         : 02/01/2018

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                     : 1700

BİRLEŞİM                                                    : 1

G Ü N D E M    K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                    :

1- Denetim Komisyonuna Üye Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

2- Denetim Komisyonunda Çalışacak Üyelerin Ücretleri ve Çalışma Esaslarına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

3- Belediyemiz Bünyesinde Çalışan Sözleşmeli Personellerin Sözleşmelerinin Yenilenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

4- Belediyemiz Meclisinin Çalışma Takviminin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

5- Belediyemiz Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

6- Başkan Yardımcılığına Görevlendirilen Meclis Üyelerine Ödenecek Aylık Ödeneğin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

7- Kadro İptal / İhdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

8- Belediyemizde 24 Saat Fiili Görev Yapan Zabıta Personeline 2018 Yılı Bütçe Kanunu Uyarınca Uygulanacak Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün teklifi,

9- Asansör Fenni Muayene Protokolünü imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif         i,

10- Başakşehir İlçesi Kayabaşı (Güvercintepe) Mahallesi, 275 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 42,19 m² alanlı kısmında TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

11- Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi (Hoşdere), 658 ada Park parsel sayılı taşınmazın 57,10 m² alanlı kısmında TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

12- Avrupa Birliği HORIZON 2020 Çerçeve Programı kapsamında “Urban Nature Labs (Kentsel Doğa Laboratuvarları)” projesinde Takipçi Şehir (Follower City) statüsünde yer alabilmesi temsil, ilzam ve proje belgelerini imzalama hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Bilgi İşlem Müdürlüğünün teklifi,

13- Masraflarının kurumları tarafından karşılanmak üzere Başakşehir Kaymakamlığı ve Bağlı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının tadilat işlerinin yapılması için protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.