2018 NİSAN AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                         : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                           : 2018

TOPLANTI                                                  : NİSAN AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                        : 02/04/2018

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                    : 1700

BİRLEŞİM                                                  : 1

G Ü N D E M    K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                    :

1 - Başakşehir Belediye Başkanlığının (01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017) dönemini kapsayan Faaliyet Raporuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

2 - Belediye Encümenine Üye Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

3 - İhtisas Komisyonları Kurulması ve Üye Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.