2018 MAYIS AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                         : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                           : 2018

TOPLANTI                                                  : MAYIS AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                        : 07/05/2018

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                    : 1700

BİRLEŞİM                                                   : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I    :

TEKLİFLER                                    :

1- Meclis Başkan vekili seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

2- İhtisas Komisyonlarına üye seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

3- Marmara Belediyeler Birliğine üye seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

4- 2017 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

5- Başakşehir Kaymakamlığı ile Belediyemiz arasında Kömür Dağıtım Protokolü imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.

6- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Başakşehir İlçesi Hoşdere Mahallesinde yer alan 667 ada  1 parsel sayılı taşınmazın tamamı ile İkitelli-2 Mahallesinde yer alan, 562 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 25.851,89 m²’lik kısmını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bedelli devrine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.