2018 MART AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                         : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                           : 2018

TOPLANTI                                                  : MART AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                         : 05/03/2018

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                     : 1700

BİRLEŞİM                                                    : 1

G Ü N D E M    K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                    :

1- Gayrimenkul Satış Komisyonuna üye seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

2- Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

3- Başakşehir İlçesi Güvercintepe (Kayabaşı) Mahallesi 252 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 32,00 m² alanlı kısmında TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

4-  Belediyemiz ile Başakşehir Güreş Kulübü Derneği arasında ortak projeler yürütmek için protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Sn. Yasin KARTOĞLU’na yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

5- Yıllara sari hizmet yüklemelerine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi,

6- Sokak isimleri verilmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.