2018 HAZİRAN AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                         : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                           : 2018

TOPLANTI                                                  : HAZİRAN AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                         : 04/06/2018

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                    : 1700

BİRLEŞİM                                                    : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I    :

TEKLİFLER                                    :

1- 2018 Mali Yılı Gelir tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

2- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Başakşehir İlçesi Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesinde yer alan taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bedelli devrine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.

3- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının Belediyemize tahsis ettiği yardımın kabulüne ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi.