2018 EYLÜL AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                         : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                          : 2018

TOPLANTI                                                 : EYLÜL AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                        : 03/09/2018

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                    : 1700

BİRLEŞİM                                                  : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I    :

TEKLİFLER                                    :

1- Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

2- Başakşehir İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi 855 Ada Park Parselde 25 yıl süre ile TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

3- İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ile Belediyemiz arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Sn. Yasin KARTOĞLU’na yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

4- Başakkent İnş.Turz.Org.San.Tic.A.Ş. ile Belediyemiz arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Sn. Yasin KARTOĞLU’na yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

5- Başakşehir İlçesi Altınşehir Mahallesi Hasanoğluderesi mevki park lejantında yer alan 140,00 m² alanlı 2887 parsel sayılı taşınmazın tamamının satın alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.