2018 EKİM AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                         : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                           : 2018

TOPLANTI                                                  : EKİM AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                         : 01/10/2018

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                    : 1700

BİRLEŞİM                                                   : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I    :

TEKLİFLER                                    :

1) Belediyemiz 2019 Yılı Performans Programına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

2) Belediyemiz 2019 Mali Yılı Tahmini Bütçesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

3) 2018 Mali Yılı bütçesinde münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.