2018 ARALIK AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEM

SEÇİM DÖNEMİ                        : 2014 – 2019

 

TOPLANTI YILI                         : 2018

 

TOPLANTI                                : ARALIK AYI

 

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ      : 03/12/2018

 

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ  : 1700 

 

BİRLEŞİM                                 : 1 

 

G Ü N D E M   K O N U L A R I :

TEKLİFLER                             :

1) Meclis Divan Katibi seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi

2) 2019 Malı Yılı Gelir Tarifesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

3) Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

4) Belediyemiz Geçici Yevmiyeli İşçilerinin İş Pozisyonlarının Vizesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

5) Başakşehir Kaymakamlığı ve Diğer Kamu Kurumlarında görevlendirilmek üzere personel tahsis edilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

6) Kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

7) Başakşehir Kaymakamlığına ve Diğer Kamu Kurumlarına araç tahsis edilmesine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi,

8) Kayabaşı Fenertepe mevkii kapanan yolların aks ve isimlerinin iptali ile İlçe geneli geçici isimli yolların isimlendirilmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi,

9) Başakşehir İlçesi Güvercintepe Mahallesi 290 Ada 1 parsel sayılı 15.079,50 m² alanlı taşınmazın 9.800,36 m² alanlı hissesinin satın alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.