2017 TEMMUZ AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                               : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                               : 2017

TOPLANTI                                      : TEMMUZ AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ             : 03/07/2017

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ        : 1700

BİRLEŞİM                                      : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I    :

TEKLİFLER                                    :

1- Kadro İptal / İhdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.