2017 OCAK AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                         : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                          : 2017

TOPLANTI                                                 : OCAK AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                        : 02/01/2017

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                    : 1700

BİRLEŞİM                                                 : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I    :

TEKLİFLER                                    :

1- Denetim Komisyonuna Üye Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün Teklifi,

2- Denetim Komisyonunda Çalışacak Üyelerin Ücretleri ve Çalışma Esaslarına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün Teklifi,

3- Belediyemiz Bünyesinde Çalışan Sözleşmeli Personellerin Sözleşmelerinin Yenilenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

4- Belediyemiz Geçici Yevmiyeli İşçilerinin İş Pozisyonlarının Vizesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

5- Belediyemiz Meclisinin Çalışma Takviminin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

6- Belediyemiz Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

7- Başkan Yardımcılığına Görevlendirilen Meclis Üyelerine Ödenecek Aylık Ödeneğin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

8- Başakşehir Kaymakamlığına ve Diğer Kamu Kurumlarında Görevlendirilmek Üzere Hizmet Elemanı Tahsis Edilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

9- Belediyemizde 24 Saat Fiili Görev Yapan Zabıta Personeline 2016 Yılı Bütçe Kanunu Uyarınca Uygulanacak Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün teklifi,

10) Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 786 Ada Park Parsel üzerinde bulunan spor tesisleri kompleksinin 3 (Üç) yıl süre ile bedelsiz kullanım hakkının 5 Mevsim Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine devredilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

11) Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 1287/Park Parsel üzerinde bulunan spor tesisleri kompleksinin 3 (Üç) yıl süre ile bedelsiz kullanım hakkının Başakşehir Spor Kulübü Derneğine devredilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

12) 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

13) İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına Araç Tahsisi yapılmasına ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi