2017 MAYIS AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                             : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                              : 2017

TOPLANTI                                     : MAYIS AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ            : 02/05/2017

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ        : 1700

BİRLEŞİM                                     : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I    :

TEKLİFLER                                    :

1- 2016 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

2- 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

3- Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklemelerine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi,

4- Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklemelerine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi,

5- Belediyemiz ile İlham Vakfı arasında İşbirliği Protokolü imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanı Sn. Mevlüt UYSAL’a yetki verilmesine ilişkin Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünün teklifi.