2017 KASIM AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                         : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                           : 2017

TOPLANTI                                                  : KASIM AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                         : 06/11/2017

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                     : 1700

BİRLEŞİM                                                    : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I    :

TEKLİFLER                                    :

1) İhtisas Komisyonlarına üye seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

2) Encümene Üye seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

3) Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

4) Başakşehir İlçesi, 799 Ada 2 Parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

5) 24.07.2017  tasdik tarihli 1/1000 ölçekli “Atatürk Olimpiyat Parkı Uygulama İmar Planı 1. Etabı” itirazına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

6) 2017 Mali Yılı bütçesinde münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

7) Başakşehir İlçesi Güvercintepe (Kayabaşı) Mahallesi 298 ada 4 parsel doğusunda kalan park parselin 32,00 m² alanlı kısmında 25 yıl süre ile TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

8) Altınşehir ve Güvercintepe Mahallelerinde ticari olarak teşekkül etmiş yol güzergahlarının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19/f/2. Maddesine istinaden yol boyu ticaret olarak teşekkül etmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi,

9) Belediyemiz ile Malezya’nın Alor Setar Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkileri kurulmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.