2017 HAZİRAN AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                 : 2017

TOPLANTI                                         : HAZİRAN AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                : 05/06/2017

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ          : 1700

BİRLEŞİM                                        : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I    :

TEKLİFLER                                    :

1- Başakşehir İlçesi Güvercintepe (Kayabaşı) Mahallesi 262 Ada 7 Parselde 25 yıl süre ile TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

2- Başakşehir Kaymakamlığı ile Belediyemiz arasında Kömür Dağıtım Protokolü imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanı Sn. Mevlüt UYSAL’a yetki verilmesine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi,

3- Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklemelerine ilişkin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifi,

4- Başakşehir İlçesi 1/1000 ölçekli Atatürk Olimpiyat Parkı 1. Etabı Uygulama İmar Planına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

5- Avrupa Birliği HORIZON 2020 Çerçeve Programı kapsamında “Urban Nature Labs (Kentsel Doğa Laboratuvarları)” projesinde Takipçi Şehir (Follower City) statüsünde yer alabilmesine ilişkin temsil, ilzam ve proje belgelerini imzalama hususunda Belediye Başkanı Sn. Mevlüt UYSAL’a yetki verilmesine ilişkin Bilgi İşlem Müdürlüğünün teklifi,

6- Ek Bütçe Hazırlanmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.