2017 EKİM AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                        : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                          : 2017

TOPLANTI                                                 : EKİM AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                        : 02/10/2017

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                    : 1700

BİRLEŞİM                                                   : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I    :

TEKLİFLER                                    :

1) Belediyemiz 2018 Yılı Performans Programına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

2) Belediyemiz 2018 Mali Yılı Tahmini Bütçesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

3) Başakşehir İlçesi Oyakkent Uygulama İmar Planı 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

4) Mülkiyeti Belediyemize ait Başakşehir İlçesi, Başak (İkitelli-1) Mahallesinde bulunan, Mahalle Merkezi fonksiyonlu, 1251 Ada 11 Parsel sayılı taşınmazın “Arsa Satışı” veya “Kat Karşılığı Yöntemi ile Arsa Satışı” için karar alınması ve bu husustaki gerekli iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.