2017 ARALIK AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                         : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                           : 2017

TOPLANTI                                                   : ARALIK AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                          : 04/12/2017

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                     : 1700

BİRLEŞİM                                                    : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I    :

TEKLİFLER                                    :

1) 2018 Malı Yılı Gelir Tarifesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

2) Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

3) Belediyemiz Geçici Yevmiyeli İşçilerinin İş Pozisyonlarının Vizesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

4) Başakşehir Kaymakamlığı ve Diğer Kamu Kurumlarında görevlendirilmek üzere personel tahsis edilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

5) Yetkili Sendikalar ile Sosyal Denge ve Toplu İş Sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanı Sn. Yasin KARTOĞLU’na yetki verilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

6) 2017 Mali Yılı bütçesinde münakale (Bütçe Aktarımı) yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

7) Belediyemiz ile Beyaz El Yardımlaşma Derneği ile protokol imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanı Sn.Yasin KARTOĞLU’na yetki verilmesine ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün teklifi,

8) Belediyemiz ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. arasında protokol imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanı Yasin KARTOĞLU’na yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

9) 0/1292 Parselin satın alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

10) Belediyemiz ile İbn Haldun Üniversitesi arasında İşbirliği ve Eğitim Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Sn. Yasin KARTOĞLU’na yetki verilmesine ilişkin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün teklifi,

11) Başakşehir Kaymakamlığına ve Diğer Kamu Kurumlarına araç tahsis edilmesine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.