2016 TEMMUZ AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                            : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                             : 2016

TOPLANTI                                   : TEMMUZ AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ             : 11/07/2016

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ         : 1700

BİRLEŞİM                                    : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I    :

TEKLİFLER                                    :

1) Başakşehir Kaymakamlığı ile Belediyemiz arasında Kömür Dağıtım Protokolü imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi,

2) 2016 Mali Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

3) Belediyemiz ile Küçükçekmece Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Sağlık İşleri Müdürlüğünün teklifi.