2016 ŞUBAT AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                 : 2016

TOPLANTI                                       : ŞUBAT AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                 : 01/02/2016

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ             : 1700

BİRLEŞİM                                        : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                   :

1- Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

2- Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi  200 Ada 1 Parsel, 634 Ada 1 Parsel ve 635 Ada 1 Parsel Numaralı Taşınmazların Takas (trampa) veya Satın Alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

3- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan, Belediyemize ait hisse toplamı 18.774,73 m²  olan 9 adet taşınmaz ile Maliye Bakanlığına ait hisse toplamı 22.734,97 m² olan 20 adet taşınmazın takas (trampa) veya satın alma yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,