2016 OCAK AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                         : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                          : 2016

TOPLANTI                                                : OCAK AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                          : 04/01/2016

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                      : 1700

BİRLEŞİM                                                 : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                   :

1- Denetim Komisyonuna Üye Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün Teklifi,

2- Denetim Komisyonunda Çalışacak Üyelerin Ücretleri ve Çalışma Esaslarına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün Teklifi,

3- Belediyemiz Bünyesinde Çalışan Sözleşmeli Personellerin Sözleşmelerinin Yenilenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

4- Belediyemiz Geçici Yevmiyeli İşçilerinin İş Pozisyonlarının Vizesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

5- Belediyemiz Meclisinin Çalışma Takviminin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

6- Belediyemiz Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

7- Başkan Yardımcılığına Görevlendirilen Meclis Üyelerine Ödenecek Aylık Ödeneğin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

8- Başakşehir Kaymakamlığına ve Diğer Kamu Kurumlarında Görevlendirilmek Üzere Hizmet Elemanı Tahsis Edilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

9- Belediyemizde 24 Saat Fiili Görev Yapan Zabıta Personeline 2015 Yılı Bütçe Kanunu Uyarınca Uygulanacak Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün teklifi,

10- Bahçeşehir 1. Kısım (Tatarcık) Mahallesi, 101 ada Park parselin güneydoğusunda kalan 83,77 m² alanlı kısmında TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine 25 yıllık irtifak hakkının kurulmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.