2016 NİSAN AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                            : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                             : 2016

TOPLANTI                                   : NİSAN AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ             : 04/04/2016

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ         : 1700

BİRLEŞİM                                    : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                   :

1- Meclis Divan Katipleri, Meclis 1. Başkan Vekili ve Meclis 2. Başkan Vekili Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

2- Belediye Encümenine Üye Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

3- İhtisas Komisyonları Kurulması ve Üye Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

4- Başakşehir Belediye Başkanlığının (01 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015) dönemini kapsayan Faaliyet Raporuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

5- İstanbul İli Başakşehir İlçesi İkitelli Mahallesi 1270 ada 2 sayılı parsel ve yanındaki tescil dışı alana ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

6- Başakşehir İlçesi, İkitelli Mahallesi, 790 Ada 1 Sayılı Parsele Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

7- Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, Tatarcık Çiftliği Mevkii’nde yer alan ve mülkiyeti (T.C.D.D.) Devlet Demir Yolları’na ait 13 ve 35 parsel ile Hoşdere Mevkii’nde yer alan mülkiyeti T.C. Devlet Demir Yolları ve (TOKİ) Toplu Konut İdaresi’ne ait 617 ada 3 parsel numaralı taşınmazların satın alınmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.