2016 MAYIS AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                            : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                             : 2016

TOPLANTI                                   : MAYIS AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ             : 02/05/2016

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ         : 1700

BİRLEŞİM                                   : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                   :

1) 2015 Mali Yılı Kesin Hesabına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

2) İlçe Emniyet Müdürlüğünün taleplerinin karşılanmasına ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi,

3) UCLG-MEWA’ye üye olunmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

4) İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine araç tahsis edilmesine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi.