2016 HAZİRAN AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                            : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                             : 2016

TOPLANTI                                   : HAZİRAN AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ             : 06/06/2016

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ         : 1700

BİRLEŞİM                                    : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                   :

1) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının Belediyemize tahsis ettiği yardımın kabulüne ilişkin Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün müşterek teklifi,

2) Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklemelerine ilişkin Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğünün teklifi,

3) Kadro İptal / İhdas işlemlerinin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.