2016 EYLÜL AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                         : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                          : 2016

TOPLANTI                                                  : EYLÜL AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                        : 05/09/2016

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                     : 1700

BİRLEŞİM                                                    : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I    :

TEKLİFLER                                    :

1) Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklemelerine ilişkin Temizlik İşleri Müdürlüğünün teklifi,

2) Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi (Hoşdere), 658 ada Park parselin doğusunda kalan 50,44 m² alanlı kısmında 25 yıl süre ile TEDAŞ lehine irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

3) Gelirlerin Kamu Harcamalarına Tahsisine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

4) Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, 601 Ada 7 Parsel ile 601 Ada 7 Parselin Güneyindeki Park alanının bir kısmına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

5) Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi,

6) Belediyemiz ile İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı arasında TAKBİS sisteminde mevcut olan tapu kaydı ve kadastral bilgilerin online paylaşımına ilişkin protokolü imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanı Sn.Mevlüt UYSAL’a yetki verilmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi,

7) Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.