2016 EKİM AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                 : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                  : 2016

TOPLANTI                                         : EKİM AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                : 03/10/2016

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ            : 1700

BİRLEŞİM                                          : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I    :

TEKLİFLER                                    :

1) Belediyemiz 2017 Yılı Performans Programına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

2) Belediyemiz 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

3) Başak (İkitelli) Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 8.607,80 m² alanlı 1284 ada 2 parsel, 3.624,95 m² alanlı 1288 ada 4 parsel ve 2.798,46 m² alanlı 3945 parsel sayılı taşınmazların tamamı ile mülkiyetleri KİPTAŞ’a ait olan 5.055,52 m² alanlı 1253 ada 5 parsel ve 1.870,39 m² alanlı 1267 ada 3 parsel sayılı taşınmazların tamamı ile 7.357,11 m² alanlı 1251 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 6.818,46 m² alanlı hissesi ve 3.314,13 m² alanlı 1285 ada 2 parselin 1.368,00 m² alanlı hissesinin takas edilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.