2015 TEMMUZ AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                            : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                             : 2015

TOPLANTI                                   : TEMMUZ AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ             : 06/07/2015

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ         : 1700

BİRLEŞİM                                    : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                   :

1) Başakşehir Kaymakamlığı ile Belediyemiz arasında Kömür Dağıtım Protokolü imzalamak ve uygulamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi,

2) Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına ilişkin Bilgi İşlem Müdürlüğünün teklifi,

3) Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğünün teklifi,

4) Belediyemizin Norm Kadrolarının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre oluşturulmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

5) Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

6) 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

7) Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 569 ada 11 ve 12  parsel ile ilgili olarak 569 ada 9 parsel malikleri tarafından yapılan  13.03.2015 tasdik tarihli “Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 569 Ada 11 ve 12 Parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”ne itiraza ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

8) Başakşehir Mahallesi  556 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

9) Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı 539 Ada 1 Parsel üzerinde inşaatı devam eden kapalı semt pazarının 25 yıl süre ile ve “satış yerlerinin işletmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

10) Kayabaşı Mahallesi Rabia Caddesi F21C11D4C Pafta 907 ada Park parsel üzerinde kurulmasına karar verilen ve inşaatı devam eden  kapalı oyun alanının haftanın belli günlerinde kapalı semt pazarı olarak 25 yıl süre ile ve “satış yerlerinin işletmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

11) Başakşehir Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan 1401 ada 20 parsel, 1408 ada 3 parsel, 1409 ada 1 parsel ve 1409 ada 4 parsel nolu taşınmazların Belediyemize gelir getirmek amacıyla satış veya arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle değerlendirilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi.