2015 ŞUBAT AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                 : 2015

TOPLANTI                                       : ŞUBAT AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ             : 02/02/2015

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ         : 1700

BİRLEŞİM                                                   : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                   :

1- Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

2- Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi 670 Ada 1 Parsel, 672 Ada 1 Parsel ve 144 Ada 1 Parsele ait 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

3- Başakşehir İlçesi Küçükçekmece-İkitelli Atatürk Olimpiyat Parkı Uygulama İmar Planının Plan Notlarına 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

4- Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 2. Kısım (Hoşdere) Mahallesi 540 Ada Park parselin 113,49 m2 alanlı kısmının TEDAŞ lehine 25 yıl süre ile irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,