2015 OCAK AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                                         : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                                          : 2015

TOPLANTI                                                : OCAK AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ                         : 05/01/2015

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ                     : 1700

BİRLEŞİM                                                : 1

G Ü N D E M   K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                   :

1- Denetim Komisyonuna Üye Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün Teklifi,

2- Denetim Komisyonunda Çalışacak Üyelerin Ücretleri ve Çalışma Esaslarına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün Teklifi,

3- Belediyemiz Bünyesinde Çalışan Sözleşmeli Personellerin Sözleşmelerinin Yenilenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

4- Belediyemiz Geçici Yevmiyeli İşçilerinin İş Pozisyonlarının Vizesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

5- Belediyemiz Meclisinin Çalışma Takviminin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

6- Belediyemiz Meclis Üyelerinin Huzur Hakkı Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

7- Başkan Yardımcılığına Görevlendirilen Meclis Üyelerine Ödenecek Aylık Ödeneğin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

8- Başakşehir Kaymakamlığına ve Diğer Kamu Kurumlarında Görevlendirilmek Üzere Hizmet Elemanı Tahsis Edilmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

9- Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

10- Başakşehir İlçesi Başak Mahallesi 1260 Ada 2 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

11- Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi, 127 Ada 4 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

12- Belediyemiz ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. arasında protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğünün teklifi,

13- Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi 110 Ada Park parselin güneyinde kalan 84,65 m2 alanlı kısmın TEDAŞ lehine 25 yıl süre ile irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

14- Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 558 ada 4 parsel ile 558 ada 7 parsel sayılı taşınmazların “arsa satışı” veya “arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı” yöntemi ile değerlendirilmesi hususunda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

15- Belediyemizde 24 Saat Fiili Görev Yapan Zabıta Personeline 2015 Yılı Bütçe Kanunu Uyarınca Uygulanacak Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesine ilişkin Zabıta Müdürlüğünün teklifi.