2015 NİSAN AYI BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ

SEÇİM DÖNEMİ                             : 2014 – 2019

TOPLANTI YILI                              : 2015

TOPLANTI                                    : NİSAN AYI

TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ             : 06/04/2015

TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ         : 1700

BİRLEŞİM                                    : 1

 

G Ü N D E M   K O N U L A R I   :

TEKLİFLER                                   :

1) Encümen Üyesi Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

2) İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi,

3) Başakşehir Belediye Başkanlığının (01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014) dönemini kapsayan Faaliyet Raporuna ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

4) 2015 Mali Yılı Gelir Tarifesinde Değişiklik yapılmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi,

5) Başakşehir (İkitelli) Mahallesi 1356 ada PARK parsel doğusundaki PARK parselde 49,91 m² alanlı kısmında ve 1356 ada PARK parselde 49,62 m² alanlı kısmında m²’sinin 1,00.- TL bedel karşılığında TEDAŞ lehine 25 yıl süre ile irtifak hakkı kurulmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi,

6) İkitelli Köyü ve Çevresi 3. Etap Uygulama İmar Planının Plan Notlarına 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

7) Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 565 Ada 9 ve 8 Parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

8) İkitelli 64 Pafta Eski 2907 Parsele ait Uygulama İmar Planının Plan Notlarına 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

9) Başakşehir İlçesi İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) Uygulama İmar Planının Plan Notlarına 1/1000 Ölçekli Plan Notu İlavesi Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

10) Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 555 Adadaki Park Olarak Terkinli Alana ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Plan Notu Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

11) Başakşehir İlçesi Başakşehir Mahallesi 569 Ada 3 Parselin Bir Kısmına ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Plan Notu Değişikliğine ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğünün teklifi,

12) Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesi F21C11D4C Pafta 907 Parsel  üzerinde  kurulması planlanan Kapalı Pazar Yeri kurulmasına ilişkin Zabıta Müdürlüğünün teklifi,

13) Belediyemiz ile Nijer Cumhuriyetinin Tchintabaradan Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkileri kurulmasına ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi.